Inspiromat pro výuku a Tecomat

Seriál začínal v čísle 2-3/2018 úvodní a motivační částí v časopise Automa. Pokračoval pasáží s příklady na využití programovatelných automatů (PLC) pro vyhodnocení analogových veličin (konkrétně měření teploty) a nespojité řízení tepelných soustav (od čísla 4/2018 do 7/2018). Cílem bylo nejenom ilustrovat skutečnost, že použití programovatelných automatů už zdaleka není omezeno jen na řešení úloh logického typu. V praxi jsou PLC využívány k řešení snad všech typů úloh. Důležitým přínosem této části bylo grafické zobrazení časových průběhů teploty, které ilustruje dynamiku různě složitých tepelných soustav. Usnadňuje tak intuitivní pochopení dějů, které probíhají v různých typech spojitých dynamických soustav – a to bez znalosti nároční teorie. Intuitivní pochopení usnadňují i příklady soustav, které se chovají analogicky, jako tepelné soustavy (hydraulické soustavy se spojenými nádobami a elektrické obvody s resistory a kapacitory). S intuitivním pochopením podstaty dynamických dějů a s využitím podobnosti různých soustav může absolvent například usoudit, že „vytápěná místnost se chová podobně, jako když shora plníme nádrž vodou, která dolním otvorem odtéká“ nebo, že rychlovarná konvice může posloužit jako poměrně výstižný model vytápěné místnosti.

            Dále se seriál věnoval logice a proměnil se v kurz „Logika (nejenom) pro programátory“ (od čísla 8-9/2018 až do 5/2019), věnovaný řešení kombinačních logických úloh programem. Výklad v jeho prvních části (v číslech 8-9/2018 a 10/2018) byl řešen formou jednoduchých příkladů, řešených intuitivně bez předchozího výkladu potřebné teorie – podle výukové zásady „vhození do hluboké vody“, která patrně vyhovuje mentalitě většiny mládeže. Příklady byly zadány a řešeny pro kompaktní řídicí systém „kostka Foxee“, přesněji pro jeho čtveřici barevných tlačítek a čtveřici stejnobarevných signálek. Druhý díl (od čísla 11/2018 až do 5/2019) pak obsahoval minimum z teorie výrokové logiky a metodiky navrhování kombinačních logických systémů, jejíž znalost je užitečná nejenom pro návrháře pevné logiky, ale i pro programátory jakýchkoliv systémů (PC, PLC a mikrořadičů).

            Od čísla 7/2019 se seriál věnuje řešení úloh sekvenční logiky a časových úloh. Nejprve  formou jednoduchých příkladů řešených intuitivně. Opět je předpokládáno použití čtveřice tlačítek a signálek na  „kostce Foxee“. Programy jsou uváděny v jazycích ST, LD, podle normy IEC EN 61131-3 a v grafickém jazyce CFC, který lze považovat za „nadstandard“ (je komfortnější a přehlednější obdobou grafického jazyka FBD). Dále se seriál bude věnovat systematickému návrhu sekvenčních logických systémů s využitím nástroje SFC (Sequential Functional Chart) podle normy IEC, přesněji podle jeho obecnější implementace, nově dostupné ve vývojovém systému Mosaic. Je to velmi výkonný prostředek pro řešení úloh z praxe logického řízení a technické diagnostiky.

Níže vám všechny články ze seriálu přinášíme.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název video reference

Autor reference

Název video reference

Autor reference