Video lekce Mosaic a ke stažení

Naše společnost se podílí na řadě výukových příruček, článů, videí, které vytváříme společně s akademickou sférou. Tyto příručky, manuály, články si můžete volně stahovat v této sekci.

Videolekce Mosaicu

Mosaic je integrované vývojové prostředí pro vývoj, diagnostiku a  nastavování systémů Tecomat. Videolekce lze použít k samostudiu, pomohou jak začínajícím programátorům, tak studentům, pomohou učitelům při přípravě výuky nebo i při jejím vedení. Mosaic je jediné vývojové prostředí v  češtině pro vývoj aplikací dle normy IEC-61131. 

V naší první video lekci se dozvíte základní informace o vývojovém prostředí Mosaic. Ukážeme si, jak prostředí nainstalovat a jak založit nový projekt.

V naší druhé video lekci se budeme věnovat základnímu popisu vývojového prostředí Mosaic. Ukážeme si, jak je prostředí členěno a co za funkce jednotlivá okna a menu nabízejí.

V naší třetí video lekci se podíváme na přehled nástrojů vývojového prostředí Mosaic. Představíme si nástroje pro automatické generování kódu částí programu, pro řízení projektu a pro ladění a simulaci.

V naší čtvrté video lekci si blíže představíme nástroj Manažer projektu. Ukážeme si jeho funkce a společně si projdeme veškerá nastavení, která nástroj manažer projektu nabízí

V naší páté video lekci se začneme věnovat nástroji IO konfigurátor. Vysvětlíme si, k čemu je nástroj určen a jaká okna a menu nástroj nabízí.

V naší šesté video lekci pokračujeme v popisu nástroje IO konfigurátor. Zde si ukážeme, jak založit pomocí tohoto nástroje konfiguraci a jak správně nastavit jednotlivé prvky.

V naší sedmé video lekci pokračujeme v popisu nástroje IO konfigurátor. Zde si ukážeme, jak nastavit v konfiguraci jednotlivé sběrnice a vyzkoušíme si různé možnosti práce s konfiguracemi.

V naší osmé video lekci se budeme naposledy blíže věnovat nástroji IO konfigurátor. Ukážeme si práci s aktuálně připojenou HW konfigurací, vysvětlíme si, co znamená pojem deskriptor, naučíme se v konfiguraci vyhledávat konkrétní prvky a projdeme si doplňkové volby.

V naší osmé video lekci se budeme naposledy blíže věnovat nástroji IO konfigurátor. Ukážeme si práci s aktuálně připojenou HW konfigurací, vysvětlíme si, co znamená pojem deskriptor, naučíme se v konfiguraci vyhledávat konkrétní prvky a projdeme si doplňkové volby.

V naší deváté video lekci si blíže představíme nástroj IEC manažer. Podrobně si projdeme, jak se v nástroji orientovat a jaké funkce jeho menu nabízí.

V naší desáté video lekci si představíme programovací jazyky, které můžeme ve vývojovém prostředí Mosaic používat a jak jednotlivé jazyky v prostředí vypadají.

V naší jedenácté video lekci si ukážeme práci v projektu, který je psaný textovým jazykem ST. Popíšeme si funkce textového editoru a ukážeme si pomůcky, které nám usnadní psaní programu.

V naší dvanácté lekci se naučíme pracovat s editorem LD, který je určen pro editaci programu v jazyku příčkových diagramů tj. s reléovými kontakty.

V naší třinácté  lekci se naučíme pracovat s editor FBD, který je určen pro editování programu v jazyku funkčních bloků v souladu s definicí a syntaxí dle IEC 61131-3.. Prázdný obvod je tvořen počáteční linkou, na kterou se postupně umísťují jednotlivé prvky obvodu tj. jména signálů a funkční bloky (FB).

V naší čtrnácté lekci se naučíme pracovat s editorem CFC (Continuous Function Chart), který je určen pro editování programu v jazyku funkčních bloků v souladu s definicí a syntaxí dle IEC 61131-3..

1. PIDMaker
Součástí vývojového systému Mosaic (jako plug-in) je i modul PIDMaker. Je určen pro ladění a nastavení regulátorů, může ale posloužit i k výuce regulační techniky. Disponuje prostředky pro grafické zobrazení časových průběhů zvolených veličin regulačního procesu a pro jejich export do standardních počítačových prostředí (v textových i grafických formátech).

2. PanelMaker
Součástí prostředí Mosaic jsou i specializované nástroje na tvorbu dialogů pro operátorské panely z produkce Teco (obr. 2). Programátor PLC tedy nemusí používat jiný program, potřebné dialogy mezi PLC a obsluhou lze vytvořit přímo v prostředí Mosaic. Program pro operátorský panel je nedílnou součástí programu pro PLC.
PanelMaker je určen pro definování obsahu obrazovek pro textové operátorské panely.

 

Nástroje pro řízení projektu jsou soustředěny do levého okna. Podle toho, který nástroj chceme zrovna používat, zvolíme příslušnou záložku. Podle vybrané záložky máme potom k dispozici přiřazené ikony, které nám ulehčují práci s konkrétním námi vybraným nástrojem. První nástroj v řadě má název Skupiny projektů, ve kterém máme možnost otevřít skupinu projektů, založit nový projekt, importovat již existující, projekty odebrat či řídit komunikaci.

Esperanto programování PLC

autor Ing. Ladislav Šmejkal CSC

  • Základní koncepce normy IEC/EN 61131-3.
  • Programovací organizační jednotky.
  • Grafické jazky LD a FBD
  • Programování komplexních úloh.
  • a mnohem více

Zajímají vás tato témata?

Stáhnout můžete zde:

Esperanto programování PLC